Sankt Olof - Olav Haraldsson, kung av Norge

Sankt Olof - Olav Haraldsson, kung av Norge

89 kr

inkl. moms

Beskrivning

Olav II Haraldsson (995-1030), kallad Olav den helige, kung av Norge 1015–28, räknade sina anor från Harald Hårfager. Han deltog som ung i vikingatåg i östersjöområdet och i västerled, stred i England och Normandie och uppges ha blivit döpt i Rouen. Med anglosaxiska missionärers bistånd fortsatte han Olav I Tryggvasons strävanden att kristna norrmännen. Olav stupade i slaget vid Stiklestad i Trøndelag 29 juli 1030.

Kort efter sin död fick Olav helgonrykte, och hans grav i Nidaros (= nutidens Trondheim) blev Nordens främsta vallfartsort. Olav II Haraldsson betraktades som Norges egentlige kung (rex perpetuus Norvegiae) och den regerande kungen som hans vasall. Också i Sverige — där han kallades sankt Olof — och Danmark fanns en utbredd Olavskult. Han firas den 29 juli.