Banner

Dessa "evighetsljus" brinner tyvärr inte fullt så länge, men upp till som mest 9-11 dygn i alla fall. I lykta utomhus kan exempelvis ett 7-dygnsljus brinna upp till 9-10 dygn under det varma halvåret, men kanske bara 5-6 dygn när det är som kallast. Man får pröva sig fram, helt enkelt.