Den Helige Josefs år - texter i urval

Den Helige Josefs år - texter i urval

Denna bok särskilt utgiven för Josefs-året innehåller de påvliga texterna Patris Corde av Påve Franciskus och Redemtoris Cut´stos av Den Helige Johannes Paulus II. Dessutom f. Björn Göranssons översikt Josef - Fädernas fader, betraktelser över vad Josef kan betyda för oss idag. Boken innehåller också ett antal böner.

Antalst

279 kr

inkl. moms

Beskrivning

Många tänker på Josef som en figur i bakgrunden, han som håller sig bakom Jesus och Maria och inte pockar på någon uppmärksamhet. Det är också en del av hans kallelse och budskap. Jesus måste alltid stå i centrum och vid hans sida finns hans mor, som leder oss fram till Jesus och pekar på honom. Josef är, som vi ser i evangeliet, den som beskyddar och bistår sin lilla familj, inte minst i farans stund. Denna beskyddande funktion har Josef med tiden också fått för hela kyrkan. [...] Påve Franciskus skattar Josef mycket högt. Därför bestämde han att den helige Josef skall nämnas varje gång vi firar mässan, i den eukaristiska bönen. Därför har han gett oss detta den helige Josefs år. Därför kan detta år, och Josef själv, bli till stor hjälp för oss – och för hela kyrkan.

Ur förordet av kardinal Anders Arborelius ocd

I denna bok har vi samlat två påvliga texter om den helige Josef – påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (»Med en faders hjärta«) från 2020 och Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (»Återlösarens beskyddare«) från 1989 – jämte fader Björn Göranssons översikt Josef – fädernas fader, som reflekterar över vad Josef – utifrån kyrkans tradition – kan betyda för oss idag. Här möter avslutningsvis också ett antal böner.

Inbunden, ill., 364 sid.