Att vara i Guds närhet

Att vara i Guds närhet

139 kr

inkl. moms

Beskrivning

Den ekumeniska kommuniteten i Taizé i Frankrike har blivit en plats där människor från olika länder, världsdelar och kyrkliga samfund hittar gemenskap - i bön, i arbete, i gemensamma måltider, i bibelsamtal, i varandra.

Kommunitetens bröder turas om att introducera bibeltexter varje dag, som en inledning till samtal i smågrupper. De publicerar också varje månad en bibelmeditation med samtalsfrågor som översätts till en rad olika språk.

Boken Att vara i Guds närhet består av ett urval av de senaste årens bibelmeditationer. De kan användas som inspiration och fördjupning på olika sätt – i bibelstudiegrupper, i vuxenkatekumenatsgrupper eller som personlig andaktsbok.