Skriften allena? 21 anledningar att förkasta ...

Skriften allena? 21 anledningar att förkasta ...

59 kr

inkl. moms

Beskrivning

Samma häfte på engelska kan du beställa här.

De olika protestantiska organisationerna, som alla direkt eller indirekt avsöndrat sig från Romersk-katolska Kyrkan, erkänner inte att Katolska Kyrkan på uppdrag av Jesus Kristus har att undervisa människorna om tron, d.v.s. att det "direkta" rättesnöret för tron är Kyrkans undervisning eller magisterium, vilket i sin tur baserar sig på såväl Skriften som Traditionen som "indirekta" rättesnören för tron eller "troskällor". Istället har man alltsedan Martin Luthers dagar inom protestantismen velat göra gällande principen om sola scriptura, "skriften allena", vilken i praktiken innebär att den enskildes samvete och personliga tolkning av skriften görs normerande för tron och moralen. Detta har lett till dagens tiotusentals olika protestantiska kyrkor och sekter, var grundare har motstridiga uppfattningar i även de mest grundläggande teologiska och moraliska frågor.

I denna skrift presenteras 21 övertygande argument mot läran om sola scriptura, vilka sammantaget levererar en formidabel kritik av denna lära och fullständigt undergräver dess och därmed också protestantismens trovärdighet.

(efter förlagets presentation)

Joel S. Peters är en amerikansk katolsk skribent och lärare, som främst gjort sig känd som apologet. Hans mest spridda skrift är den här översatta som först publicerades på engelska 1999.