Ordo 2018-2019

Ordo 2018-2019

Antalst

110 kr

inkl. moms

Beskrivning

Om du verkligen vill veta vilken liturgisk dag det är enligt Novus ordo (NO från 1969) idag och alla kyrkoårets dagar, är detta boken för dig. Vill du ha koll på bägge romerska riterna (EO & NO) hänvisas istället till "2019 Saints Calendar & 16-month planner" och våra katolska väggkalendrar för 2019.

Ordo anger ordningen för Mässans och Tidegärdens firande enligt NO-riten inom Stockholms katolska stift under kyrkoåret 2018-2019.
Här står vilka dagens läsningar i Mässan är, vad / vilken & hur Kyrkan firar den dagen m.m.