Med tanke på tron (Band I) - Naturlig teologi

Med tanke på tron (Band I) - Naturlig teologi

Antalst

235 kr

inkl. moms

Beskrivning

Är människan religiös av naturen? Vilka egenskaper har Gud? Är det möjligt att förena en vetenskaplig världsbild med tanken att Gud handlar i världen? Hur kan man förstå fenomen som religiösa upplevelser och uppenbarelser? Det är några exempel på fundamentalteologiska frågor. Fundamental­ teologi är en hjälpvetenskap åt den systematiska teologin och behandlar filosofiska och teologiska förutsättningar av grundläggande betydelse för den systematiska teologin.

Här presenteras för första gången på svenska en sammanhållen framställning av fundamentalteologins centrala frågeställningar. I detta första band diskuteras de frågor som hör hemma inom det som kallas naturlig teologi. I det andra bandet av denna fundamentalteologi behandlas frågor som specifikt gäller den kristna uppenbarelseteologin.