VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK

på Sten Sturegatan 1A i Göteborg
i anslutning till Kristus Konungens katolska kyrka

Öppettiderna visas på förstasidan

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK

på Sten Sturegatan 1A i Göteborg
i anslutning till Kristus Konungens katolska kyrka

Öppettiderna visas på förstasidan