Kardinalens novisår - ett slags postilla

Kardinalens novisår - ett slags postilla

Antalst

225 kr

inkl. moms

Beskrivning

Sedan 28 juni 2017 är biskopen i Stockholms katolska stift, Anders Arborelius ocd, även kardinal. Det är första gången någonsin en nordisk biskop förärats denna titel.

Om sin egen reaktion och omvärldens reaktioner, liksom om de förväntningar som följer med uppdraget, skriver biskop Anders i Kardinalens novisår – ett slags postilla. Denna antologi innehåller merparten av de predikningar, föredrag mm som biskop Anders hållit under sitt första »novisår« som kardinal.

Givetvis genomsyrar den karmelitiska spiritualiteten flera av texterna i boken. Arvet från gestalter ur Kyrkans historia varvas med råd och uppmuntran till den troende, som i dagens moderna samhälle ställs inför delvis andra utmaningar. I dessa texter får vi möta biskop Anders, som med sitt direkta men ödmjuka tilltal påminner oss om vem han själv och vi alla är kallade att tjäna: Kristus och hans Kyrka.