Den Lilla Vägen dag för dag

Den Lilla Vägen dag för dag

199 kr

inkl. moms

Beskrivning

Korta reflektioner, dag för dag under ett år, av Thérèse av Lisieux.

Den 30 september 1897 dör en ung karmelitsyster - endast 24 år gammal - i sitt kloster i Lisieux. Thérèse Martin, "Lilla Thérèse", hade levt ett helt fördolt liv inom klostrets klausur, ett liv i ständig bön och sträng botgöring utan att ha nästan någon kontakt med yttervärlden. Ändå kommer hon att bli ett av de mest älskade av den nya tidens helgon och påverka hela atmosfären i den katolska världen.

Det Andra Vatikankonciliet likaväl som Kyrkans universella katekes har påverkats mycket av denna lilla karmelitsyster och hennes budskap. Därför är det inte heller förvånande att Thérèse blivit utropad till kyrkolärare, fast hon aldrig studerat teologi i vanlig mening. Hennes geni ligger på hjärtats plan.

Lilla Thérèse har även påverkat Opus Deis grundare, Josemaría Escrivá, vars verk innehåller flera referenser till henne.

 

Inledning av biskop Anders Arborelius, som även han är karmelit.

Inbunden med märkband. 86 sidor. Format: 13,5 x 20cm