Dårskapens lov

Dårskapens lov

Antalst

234 kr

inkl. moms

Beskrivning

Erasmus av Rotterdam (1466–1536) är en av den europeiska kulturens främsta personligheter. Genom sin lärdom, sitt kritiska sinne och sin lust att blanda sig i tidens debatter blev han en föregångare till vår tids västerländska intellektuella.

Dårskapens lov utkom 1511 och är dedicerad till (den helige) Thomas More, en av författarens stora samtida. Det är en drastisk satir som riktar sina giftiga pilar mot dem som anser sig besitta en högre form av visdom: det må vara filosofer, lärda, styresmän eller klerker. Den mestadels godmodiga och humoristiska tonen slår ibland över i en vass kritik av sådant som Erasmus fann oacceptabelt. Boken ger en åskådlig inblick i det tidiga 1500-talets andliga klimat och vi får här möta ett nytt och kritiskt förhållningssätt som med tiden skulle få oöverskådlig betydelse. Fastän den är fylld av lärda anspelningar engagerar boken den nutida läsaren genom sin förening av kvickhet och intellektuell skärpa, och många av Erasmus iakttagelser är fullt tillämpbara också i vår tid.

Översatt från latinet av historikern och författaren, tillika docenten i historia, Michael Nordberg (1930–2016), som även författat ett förord.