Compendium of the social doctrine of the Church

Compendium of the social doctrine of the Church

Antalst

375 kr

inkl. moms

Beskrivning

Kyrkan tro & liv har vuxit och fördjupats under två tusen år. Sedan länge har hon gett ut sammanfattningar av allt som en kristen bör känna till om innehållet i och den nödvändiga formen för sin tro. Katolska Kyrkans Katekes (1992) är en nutida sådan, Baltimore-katekesen (slutet av 1800-talet) och Trientkatekesen (slutet av 1500-talet) är andra kända exempel. 

Sedan slutet av 1800-talet har Katolska Kyrkans sociallära — läran om relationen mellan individen och samhället, om frihet, social rättvisa och samhällsekonomi —utvecklats alltmer. Den socialt övertygade och engagerade finner Kyrkans viktigaste undervisning om detta i social-encyklikorna, från påve Leo XIII och framåt. Dessa finns kortfattat sammanfattade i föreliggande bok  Compendium of the social doctrine of the Church (utgiven 2004). För ungdomar finns denna i sin tur sammanfattad i DOCAT (2016).