Bortförd i Irak - En präst berättar

Bortförd i Irak - En präst berättar

Antalst

199 kr

inkl. moms

Beskrivning

— Idag ska du bli muslim!

Med gevärspipan mot tinningen ställdes fader Saad inför valet: ditt liv eller islam. Berättelsen om den unge kristne prästens bortförande och nära nog månadslånga fångenskap hos muslimska extremister i Irak är ett drabbande vittnesbörd om ett personligt öde. Men ett öde där det dramatiska förloppet också utgör en brännpunkt för stora och än mer komplexa sammanhang. Vår tids politiska och religiösa konflikter. Den kristna bekännelsens villkor under förföljelse och våld. Vänskapens, kärlekens och förlåtelsens möjligheter. Frågorna efter Guds vilja och avsikt – och slutligen svaret.

Boken gavs första gången ut av Notre Dame University Press med titeln Abducted in Iraq. A Priest in Baghdad (2017) och har belönats med flera priser.

Författaren, Saad Sirop Hanna (f. 1972), är apostolisk visitator för kaldéer i Europa och titulärbiskop av Hirta samt gästforskare vid Medieval Institute, University of Notre Dame i Indiana, USA. Han är bosatt i Södertälje och är verksam vid Jungfru Marias kyrka där.

Boken har ett förord av kardinal Anders Arborelius ocd, biskop av Stockholms katolska stift, och är översatt till svenska av Eva Sjöstrand.

 

 

Saad Sirop Hanna