Att bli människa och leva ett rikt liv

Att bli människa och leva ett rikt liv

Antalst

190 kr

inkl. moms

Beskrivning

Baserat på Jesuitordens grundares, Ignatius av Loyolas, spiritualitet ut­ vecklar Josef Maureder i fyra kapitel vägar och kriterier för ett sammanhängande, kärleksfullt, kreativt och förtroendefullt sätt att leva. Hela människan står i blickfånget – hennes antropologiska, psykologiska och andliga dimen­sion. På ett medryckande sätt tecknas en livs­ bejakande väg till större självkännedom. Prakt­iska övningar i slutet av varje avsnitt i boken kan inspirera på denna väg mot ett, i ordets rätta bemärkelse, rikt liv.

Josef Maureder S.J., född 1961 i Österrike, är jesuitpater och psyko­terapeut. Han har varit ansvarig för utbildningen av nya jesuiter som novismästare för de tyskspråkiga jesuitprovinserna i ordens novi­tiat i Nürnberg, Tyskland i åtta år, och från sommaren 2015 ansvarar han för spiritualitet och andliga övningar i jesuiternas och Caritas utbildningsverksamhet i Wien.